ΜΑΦ-3

Πτέρυγες νοσηλείας ασθενών 3ου ορόφου

Πτέρυγα νοσηλείας 3ου ορόφου (Δ3)

Υπεύθυνος

Ε. Κωστής (Διευθυντής ΕΣΥ)

Έκταση και δύναμη κλινών

Η Δ3 πτέρυγα της Θεραπευτικής Κλινικής έχει συνολική δύναμη 16 κλινών.

Νοσηλεία

Στην πτέρυγα αυτή νοσηλεύονται γυναίκες ασθενείς με παθήσεις από όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας. Σε μηνιαία βάση νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 120 ασθενείς. Την ιατρική επίβλεψη των περιστατικών έχουν παθολόγοι και καρδιολόγοι ιατροί του ΕΣΥ και μέλη ΔΕΠ.

Εκπαίδευση

Επιπλέον, στην πτέρυγα εκπαιδεύονται καθημερινά 4-5 ειδικευόμενοι ιατροί στην Εσωτερική Παθολογία. Παράλληλα, οι ειδικευμένοι ιατροί της πτέρυγας εκπαιδεύουν τους φοιτητές ιατρικής του 4ου, 5ου και 6ου έτους στα μαθήματα Παθολογία και Θεραπευτική.

Ερευνητική δραστηριότητα

Μετά από γραπτή συναίνεση νοσηλευόμενοι αυτών των πτερύγων, που πληρούν τα κριτήρια, συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες της Θεραπευτικής Κλινικής.

Ε3-Μονάδα Αυτόλογης Μεταμόσχευσης

Υπεύθυνος

Ε. Κορομπόκη (Επιμ. Β’ ΕΣΥ)

Έκταση και δύναμη κλινών

Η Ε3 πτέρυγα της Θεραπευτικής Κλινικής έχει συνολική δύναμη 8 κλινών τα οποία χρησιμοποιούνται για τη νοσηλεία αιματολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μετά μεγαθεραπεία (κυρίως ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα και λέμφωμα). Στην πτέρυγα αυτή όταν υπάρχει κενή κλίνη νοσηλεύονται και αιματολογικοί ογκολογικοί ασθενείς με επιπλοκές από τη χημειοθεραπεία που λαμβάνου (π.χ. ουδετεροπενικό εμπύρετο).

Νοσηλεία

Σε ετήσια βάση νοσηλεύονται περίπου 60-70 ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση (>300 ασθενείς την τελευταία 5ετία) . Την ιατρική επίβλεψη των περιστατικών έχουν αιματολόγοι και ογκολόγοι ιατροί του ΕΣΥ και μέλη ΔΕΠ.

Εκπαίδευση

Επιπλέον, στην πτέρυγα εκπαιδεύεται καθημερινά τουλάχιστον 1 ειδικευόμενος ιατρός στην Εσωτερική Παθολογία, ενώ οι ειδικευμένοι ιατροί της πτέρυγας εκπαιδεύουν τους φοιτητές ιατρικής του 4ου, 5ου και 6ου έτους στα μαθήματα Παθολογία και Θεραπευτική, αντίστοιχα.

Ερευνητική δραστηριότητα

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς αυτής της πτέρυγας συμμετέχουν πολύ συχνά σε κλινικές μελέτες του Ογκολογικού τμήματος και της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής.