ΜΑΦ-4

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) – Μονάδα Συνεχούς Επιτήρησης (ΜΣΕ)

ΜΑΦ-4

Υπεύθυνος

Σ. Κοντογιάννης (Διευθυντής ΕΣΥ)

Έκταση και δύναμη κλινών

Η ΜΑΦ διαθέτει 8 κλίνες και η ΜΣΕ διαθέτει 10 κλίνες με κάθε κλίνη να διαθέτει τον ατομικό της αναπνευστήρα.

Νοσηλεία

Σε μηνιαία βάση νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 80 ασθενείς (ΜΑΦ και ΜΣΕ) με περίπου 20 διασωληνώσεις τον μήνα και το ποσοστό αποσωλήνωσης να προσεγγίζει το 60-70%. Στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νοσηλεύονται βαριά περιστατικά από όλους τους παθολογικούς τομείς (καταπληξία: σηπτική, υπογκαιμική, καρδιογενής, σοβαρά εγκεφαλικά επεισόδια με δυνατότητα θρομβόλυσης, φαρμακευτικές δηλητηριάσεις και φαρμακευτικό κώμα, ογκολογικά επείγοντα) με δυνατότητα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής και αιμοδυναμικής παρακολούθησης.

Σε μηνιαία βάση νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 80 ασθενείς (ΜΑΦ και ΜΣΕ) με περίπου 20 διασωληνώσεις τον μήνα και το ποσοστό αποσωλήνωσης να προσεγγίζει το 60-70%

Αξίζει να αναφερθεί πως η Μονάδα συνεργάζεται με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο στα πλαίσια νοσηλείας σπάνιων νευρολογικών και νευρομυϊκών νοσημάτων (μυασθένεια Gravis, σύνδρομο Guillain- Barre).

Αντίστοιχα, στην Μονάδα Συνεχούς Επιτήρησης νοσηλεύονται ασθενείς (άνδρες και γυναίκες) από όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας καθώς και αποκατάσταση των βαρέως πασχόντων ασθενών της ΜΑΦ.

Εκπαίδευση

Στην ΜΑΦ εκπαιδεύονται καθημερινά 6 ειδικευόμενοι ιατροί στην Εσωτερική Παθολογία. Παράλληλα, οι ειδικευόμενοι ιατροί της πτέρυγας εκπαιδεύουν τους φοιτητές ιατρικής του 4ου, 5ου και 6ου έτους στα μαθήματα Θεραπευτική και Παθολογία, αντίστοιχα.

Ερευνητική δραστηριότητα

Μετά από γραπτή συναίνεση νοσηλευόμενοι αυτών των πτερύγων, που πληρούν τα κριτήρια, συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες της Θεραπευτικής Κλινικής.

ΜΑΦ-3
ΜΑΦ-1
ΜΑΦ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ(1)