Τα μέλη της Κλινικής

Ψημένου Ερασμία

Ιατρός Συνεργαζόμενου Τμήματος

Personnel image
Βαθμίδα Διευθύντρια ΕΣΥ
Ειδικότητα Νεφρολόγος
Ιατρείο Μονάδα τεχνητού νεφρού

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ