Θ Ψαλτοπούλου

Τα μέλη της Κλινικής

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα

Ιατρός Θεραπευτικής Κλινής, Ιατρός Μέλος ΔΕΠ

Θ Ψαλτοπούλου
Βαθμίδα Καθηγήτρια
Ειδικότητα Παθολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ