Τα μέλη της Κλινικής

Τσεκέ Παρασκευή

Ιατρός Συνεργαζόμενου Τμήματος

Personnel image
Βαθμίδα Επιμελήτρια Α’
Ειδικότητα Νεφρολόγος
Ιατρείο Μονάδα τεχνητού νεφρού

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ