Τα μέλη της Κλινικής

Τρακαδά Γεωργία

Ιατρός Θεραπευτικής Κλινής, Ιατρός Μέλος ΔΕΠ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ