Τα μέλη της Κλινικής

Τουρνάς Γεώργιος

Ιατρός Θεραπευτικής Κλινής

Personnel image
Βαθμίδα Επιμελητής Β’
Ειδικότητα Καρδιολόγος
Ιατρείο Ηχωκαρδιογραφικό εργαστήριο

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ