σταματελόπουλος κίμων καρδιολόγος

Τα μέλη της Κλινικής

Σταματελόπουλος Κίμων

Ιατρός Θεραπευτικής Κλινής, Ιατρός Μέλος ΔΕΠ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καρδιολογία / Καθηγητής Θεραπευτικής-Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Visiting Clinical Professor Newcastle University

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών

Προπτυχιακή εκπαίδευση: Τίτλος ειδίκευσης: Καρδιολογία

Διδακτορική διατριβή: 1996-2001, «Οξεία επίδραση του καπνίσματος στη λειτουργικότητα του αγγειακού ενδοθηλίου. Αποτελέσματα της αντιοξειδωτικής αγωγής», Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα.

Εκπαίδευση στο εξωτερικό: 1/2002-1/2003: Εκπαίδευση στην Υπερηχογραφία Καρδιάς και στις λοιπές σύγχρονες Αναίμακτες Διαγνωστικές Τεχνικές της Καρδιολογίας με παράλληλη ερευνητική δραστηριότητα.

2. Διδακτικό έργο

 • Προπτυχιακή εκπαίδευση: Εκπαίδευση φοιτητών του 5ου και 6ου έτους στους θαλάμους νοσηλείας της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008-σήμερα), υπεύθυνος του ετήσιου προγράμματος εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Θεραπευτικής Κλινικής (2011-σήμερα)
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση: Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2) και σε Εκπαιδευτικά Μαθήματα και Εισηγήσεις σε Στρογγυλές Τράπεζες Συνεδρίων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Eκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών της καρδιολογίας (2013-σήμερα), επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές (12), μέλος σε συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών (25), επιβλέπων σε μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (13), Μέλος 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (15)

3. Κλινικό/Εργαστηριακό έργο

 • Ασκούμενος για απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας για την περίοδο 2003-2006. Αγγειολογική εκτίμηση ασθενών και διενέργεια εργαστηριακών αγγειολογικών εξετάσεων στη Μονάδα Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (1996 μέχρι σήμερα).
 • Ευθύνη περίθαλψης ασθενών ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης και στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Θαλάμους Νοσηλείας της παραπάνω κλινικής (2009-σήμερα).
 • Καρδιολογική εκτίμηση γυναικολογικών περιστατικών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα (2014-2021).
 • Υπεύθυνος των εξωτερικών παθολογικών ιατρείων (επείγοντα και τακτικά ιατρεία) της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (1/2015-1/2016).
 • Yπεύθυνος της Μονάδας Δυσλιπιδαιμιών και Αθηροσκλήρυνσης της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ και της Μονάδας Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου.
 • Υπεύθυνος της Δ4 πτέρυγας νοσηλείας της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ (1/2018-9/2021).
 • Υπεύθυνος ΜΕΘ της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ (9/2021-σήμερα).

4. Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις:

 • Ειδικευόμενος στην Παθολογία (1998-2000) και Καρδιολογία (2002-2006).
 • Έμμισθος ειδικός συνεργάτης (μέσω Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας) της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ (2007-2013).
 • Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής ΕΚΠΑ από τον Ιανουάριο του 2014-2018.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο “Θεραπευτική-Καρδιολογία” 2018 μέχρι 8/2022.
 • Καθηγητής της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο “Θεραπευτική-Καρδιολογία” 8/2022.
 • Visiting Clinical Professor Newcastle University, UK, 2018- 2025.

5. Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο:

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (2016-σήμερα) με ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση, κλινική και ερευνητική δραστηριότητα της Μονάδα Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1996 έως σήμερα.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Δυσλιπιδαιμιών και Αθηροσκλήρυνσης της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2018 έως σήμερα.
 • Συνεργάτης Institute of Cardiovascular Regeneration, Centre of Molecular Medicine and Department of Cardiology, Centre of Internal Medicine, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany (2011-2018)
 • Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και πολυκεντρικές μελέτες (16) ως κύριος ερευνητής (13) και συν-ερευνητής. Ένα H2020 (2017) πρόγραμμα ως συν-ερευνητής (Partner). Δύο ΕΣΠΑ προγράμματα ως συν-ερευνητής (Partner) και επιστημονικός υπεύθυνος κέντρου.

6. Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ peer-reviewed ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (PubMed): 225
 • ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 8707 (GOOGLE SCHOLAR)
 • h-INDEX (Google Scholar): 50