μπριασούλης αλέξανδρος καρδιολόγος

Τα μέλη της Κλινικής

Μπριασούλης Αλέξανδρος

Ιατρός Θεραπευτικής Κλινής, Ιατρός Μέλος ΔΕΠ

μπριασούλης αλέξανδρος καρδιολόγος
Βαθμίδα Επικ. Καθηγητής
Ειδικότητα Καρδιολόγος
Ιατρείο Ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας και καρδιο-ογκολογίας

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέλος ΔΕΠ: Αλέξανδρος Μπριασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Ο Αλέξανδρος Μπριασούλης αποφοίτησε με Άριστα από την Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα το ρόλο των Ενδοθηλιακών Προγονικών Κυττάρων στα πειραματικά μοντέλα Αθηρωμάτωσης. Ακολούθως ολοκλήρωση την ειδικότητα της Παθολογίας και της Καρδιολογίας στις Η.Π.Α. και εξειδικεύθηκε στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, Μεταμοσχεύσεις Καρδιάς και Συσκευές Υποβοήθησης καθώς και Πνευμονική Υπέρταση.

Θήτεψε ως Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας στο Παnεπιστήμιο της Iowa. Στη Θεραπευτική Κλινική, ο Αλέξανδρος Μπριασούλης δραστηριοποιείται στο Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας και Καρδιο-Ογκολογίας όπου παρακολουθεί ένα ευρύ φάσμα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρταση και μυοκαρδιοπάθειες.

Επίσης συνεργάζεται στενά με το Ογκολογικό τμήμα για τη στενή παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών με Καρδιακή Αμυλοείδωση.

Επιπλέον παρακολουθεί νοσηλευόμενους ασθενείς στους θαλάμους της Θεραπευτικής Κλινικής.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του περιλαμβάνουν ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων με κυριο αντικείμενο τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και τα νοσοκομειακά συμβάματα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, διερεύνηση συσχέτισης απεικονιστικών ευρημάτων σε ασθενείς με καρδιακή αμυλοείδβση και την ανταπόκριση στη θεραπεία καθώς και την φυσιολογία σε πειραματικά μοντέλα καρδιακής ανεπάρκειας μετά από τοποθέτηση αντλίας αντιώθησης.

Ο Αλέξανδρος Μπριασούλης συμμετέχει ενεργά στη διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος της Θεραπευτικής, των μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μεθοδολογία Κλινικής ‘Ερευνας» αλλά και των ειδικευόμενων ιατρών Καρδιολογίας. Είναι επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π. δύο υποψήφιων διδακτόρων του Κωνσταντίνου Λωρίτη και του Αλέξανδρου Σιάνη, με θέματα που εστιάζουν στη φυσιολογία και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.