Τα μέλη της Κλινικής

Μπαρμπαρούση Δέσποινα

Ιατρός Συνεργαζόμενου Τμήματος

Personnel image
Βαθμίδα Διευθύντρια ΕΣΥ
Ειδικότητα Αιματολόγος
Ιατρείο Αιματολογικό τμήμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ