Τα μέλη της Κλινικής

Ματσούκα Χάρις

Ιατρός Συνεργαζόμενου Τμήματος

Personnel image
Βαθμίδα Διευθύντρια ΕΣΥ
Ειδικότητα Αιματολόγος
Ιατρείο Αιματολογικό τμήμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ