μανιός ευστάθιος παθολόγος

Τα μέλη της Κλινικής

Μανιός Ευστάθιος

Ιατρός Θεραπευτικής Κλινής, Ιατρός Μέλος ΔΕΠ

μανιός ευστάθιος παθολόγος
Βαθμίδα Αν. Καθηγητής
Ειδικότητα Παθολόγος
Ιατρείο Ιατρείο αρτηριακής υπέρτασης
Πτέρυγα Πτέρυγες νοσηλείας ασθενών 4ου ορόφου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ιατρός Ευστάθιος Μανιός υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής – Παθολογίας στη Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα από το 2020 (Λέκτορας – 2014-2015, Επίκουρος Καθηγητής – 2015-2020). Ειδικεύθηκε στην Εσωτερική Παθολογία στη Θεραπευτική Κλινική και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας – Παθολογίας το 2006.

Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή σχετικά με τη διακύμανση την ενδο-αρτηριακής πίεσης στην οξεία φάση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στη Θεραπευτική Κλινική με βαθμό «Άριστα» (2005).

Μετεκπαιδεύτηκε στον τομέα της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο Stroke Unit, Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, General Hospital of Leicester, UK με υποτροφία από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης (2006-2007).

Εργάσθηκε ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στη Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα από το 2007 έως και το 2013. Συμμετείχε ως ενεργό μέλος των επιστημονικών ομάδων για τη μελέτη της αρτηριακής υπέρτασης (Καθ. κ. Ζακόπουλος) και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (Δ/ντής κ. Βέμμος) από το 2003. Το 2012 έλαβε τον τίτλο του Ειδικού στην Αρτηριακή Υπέρταση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης και από το 2015 είναι επιστημονικά υπεύθυνος του Ιατρείου Υπέρτασης της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, το οποίο αποτελεί Κέντρο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Το 2021 ορίστηκε υπεύθυνος της Δ4 πτέρυγας (20 κλίνες) της Θεραπευτικής Κλινικής. Επίσης είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης των φοιτητών που εκπαιδεύονται στη Θεραπευτική Κλινική. Είναι μέλος την Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, μέλος του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας «Υπέρταση και Εγκέφαλος» καθώς και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για τη «Μέτρηση και Μεταβλητότητα της Αρτηριακής Πίεσης».

Το ερευνητικό έργο του αφορά στη μελέτη της καταγραφής της αρτηριακής πίεσης και πιο συγκεκριμένα στην κιρκάδια διακύμανση της αρτηριακής πίεσης, τους φαινοτύπους αρτηριακής υπέρτασης, της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης και την επίδραση των ανωτέρω στις βλάβες οργάνων στόχων.

Το ερευνητικό του έργο αποτυπώνεται σε περισσότερες από 125 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 165 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, 11 κεφάλαια σε βιβλία, >100 διαλέξεις σε συνέδρια μετά από πρόσκληση.