Τα μέλη της Κλινικής

Κανακάκης Ιωάννης

Ιατρός Συνεργαζόμενου Τμήματος

Personnel image
Βαθμίδα Διευθυντής ΕΣΥ
Ειδικότητα Καρδιολόγος
Ιατρείο Αιμοδυναμικό τμήμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ