Τα μέλη της Κλινικής

Γκαλέα Βασιλική

Ιατρός Συνεργαζόμενου Τμήματος

Personnel image
Βαθμίδα Επιμελήτρια Β’
Ειδικότητα Αιματολόγος
Ιατρείο Αιματολογικό τμήμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ