γαβριατοπούλου μαρία καθηγήτρια θεραπευτικής ογκολογίας

Τα μέλη της Κλινικής

Γαβριατοπούλου Μαρία

Ιατρός Θεραπευτικής Κλινής, Ιατρός Μέλος ΔΕΠ

γαβριατοπούλου μαρία καθηγήτρια θεραπευτικής ογκολογίας
Βαθμίδα Αν. Καθηγήτρια
Ειδικότητα Παθολόγος - Ογκολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μαρία Γαβριατοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, Ογκολογικό Τμήμα, Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

e-mail: mariagabria@gmail.com, mgavria@med.uoa.gr

Απόφοιτος και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με βαθμό Άριστα’.

Επίκουρη καθηγήτρια Θεραπευτικής και Μεθοδολογίας Κλινικής Έρευνας από το 2017.

Αναπληρώτρια καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Θεραπευτική-Ογκολογία από το 2021.

Η κλινική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (Πολλαπλούν μυέλωμα, Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, AL αμυλοείδωση) και σε ογκολογικά νοσήματα στη μονάδα πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών του ΓΝ Αλεξάνδρα που θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ερευνητικό επίπεδο είναι υπεύθυνη της Μονάδας Κλινικών μελετών για τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες.

Είναι κύρια ερευνήτρια και συνερευνήτρια σε περισσότερες από 200 κλινικές μελέτες φάσης 1-4 και υπεύθυνη των διαδικασιών πιστοποίησης και ποιότητας της μονάδας. Είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρείες όπως το Ευρωπαικό Δίκτυο Μυελώματος και η Ευρωπαική Εταιρεία Ογκολογίας και έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών επιτροπών και επιστημονικών επιτροπών σε πολλά διεθνή και εγχώρια συνέδρια.

Έχει περισσότερες από 216 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 6000 αναφορές. Έχει h-index 43. Είναι κριτής σε περιοδικά μεγάλου επιστημονικού κύρους όπως Journal of Clinical Oncology, Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Hematology και Annals of Oncology. Είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής και υπεύθυνη του επιστημονικού προγράμματος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Κλινικές Μελέτες-Σχεδιασμός και εκτέλεση”.