ΤΕΧΝΗΤΟΣ-ΝΕΦΡΟΣ

Μονάδα τεχνητού νεφρού

Η Μονάδα

Διευθύντρια της μονάδας Τεχνητού Νεφρού είναι η κ Ερασμία Ψημένου.

Προϊσταμένη της μονάδας είναι η κ Μαρία Παναγιώτου.

Νοσηλεύτριες η κ Δήμητρα Καρανάσιου, η κ Σοφία Καραβασίλη, η κ Παναγιώτα Καρκαλή και η κ Γεωργία Παυλάκη.

Η μονάδα μας εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται με καρδιακή ανεπάρκεια, πολλαπλούν μυέλωμα και όσες αιμοκαθαιρόμενες χρειάζονται γυναικολογικά χειρουργεία λόγω της εξειδίκευσης του νοσοκομείου στις παθήσεις αυτές. Ετησίως πραγματοποιούνται 500-700 συνεδρίες αιμοκαθάρσεις σε έκτακτους ασθενείς. Από το 2020 διαθέτουμε ένα μηχάνημα τεχνητού νεφρού σε απομoνωμένο χώρο για τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης ασθενών με νόσο COVID-19.

Την παρακολούθηση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών και την εξέταση επίτοκων, λεχωΐδων με προεκλαμψία ή νεφρολογικές παθήσεις και ασθενών με γυναικολογικές και νεφρολογικές παθήσεις έχει αναλάβει από τον Ιανουάριο 2018 η Επιμελήτρια Α΄ κ Παρασκευή Τσεκέ ενώ από τον Μάρτιο 2022 στην ιατρική ομάδα έχει προστεθεί η κ Ουρανία Καραμπογιά, Επιμελήτρια Β΄.

Στη μονάδα μας γίνεται μεγάλος αριθμός πλασμαφαιρέσεων σε νευρολογικά περιστατικά λόγω της γειτνίασης με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Από το Δεκέμβριο 2020 υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Σπάνιων Νευρολογικών Νοσημάτων του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Επίσης με πλασμαφαίρεση έχουν αντιμετωπιστεί ασθενείς με αγγεΐτιδα, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και υποτροπή νεφρωσικού συνδρόμου μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Για την πραγματοποίηση των 350-500 συνεδριών πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούνται ετησίως έχουμε 3 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που λειτουργούν με διπλή φλεβοκέντηση περιφερικών φλεβών ενώ πολύ σπάνια έχουμε καταφύγει σε κεντρικό φλεβικό καθετήρα οπότε έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών.

Έχουμε έναν ασθενή σε χρόνιο πρόγραμμα εβδομαδιαίων συνεδριών λιπαφαίρεσης λόγω ομόζυγου οικογενούς υπερχοληστεροαλιμίας με ειδικό μηχάνημα και φίλτρα διπλής διήθησης επίσης με παρακέντηση περιφερικών φλεβών.

Στον χώρο της ΜΤΝ λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο όπου παρακολουθούνται ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και ιδίως σπειραματονεφρίτιδες και μεταμόσχευση νεφρού.

ΤΕΧΝΗΤΟΣ-ΝΕΦΡΟΣ
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Σε μηνιαία βάση έχουμε 150-180 επισκέψεις στο εξωτερικό ιατρείο ενώ στη ΜΤΝ χορηγούνται οι ενδοφλέβιες θεραπείες των ασθενών με ημερήσια νοσηλεία. Η άμεση μικροσκόπιση ούρων που είναι πολύτιμη τόσο στην παρακολούθηση όσο και στη διάγνωση νεφρολογικών παθήσεων γίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο όπου έχει τοποθετηθεί η αντλία για τη φυγοκέντρηση των δειγμάτων και το μικροσκόπιο αντιθέτου φάσης για την εξέταση του δείγματος. Εξετάζονται 50-70 δείγματα μηνιαίως.

Οι βιοψίες νεφρού γίνονται με υπερηχογραφική καθοδήγηση της βελόνας σε σε πραγματικό χρόνο και ημερήσια νοσηλεία και στο χώρο της μονάδας ώστε να μην επιβάρυνεται η Θεραπευτική ή η Παθολογική κλινική με την εισαγωγή των ασθενών αυτών παρά μόνο στη σπάνια περίπτωση που παρουσιάζεται απιπλοκή από την επέμβαση. Πραγματοποιούνται 50-56 βιοψίες ετησίως.

Συμμετέχουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Θεραπευτικής Κλινικής με διαλέξεις στο αμφιθέατρο στους φοιτητές και 3εβδομαδιαίες ώρες εκπαίδευσης στη ΜΤΝ εκ περιτροπής σε ομάδες φοιτητών. Συμμετέχουμε στα Grand-round που διοργανώνει η Θεραπευτική κλινική με μία-δύο παρουσιάσεις ετησίως.

Προβλέπονται 3 θέσεις ειδικευομένων για πλήρη ειδικότητα νεφρολογίας.