Γαστρεντερολογικό τμήμα

Υπεύθυνος

Σπ. Μιχόπουλος (Συντονιστής Διευθυντής)

Ιατροί

Ε. Ζαμπέλη (Διευθύντια ΕΣΥ)
Γ. Λεωνιδάκης (Επικ. Ιατρός)

Κλινικό έργο

Σε ετήσια βάση εξετάζονται περίπου 6000 ασθενείς του Νοσοκομείου μας, εξειδικευμένα περιστατικά από παραπομπές ή από τα Εξωτερικά ιατρεία Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και ΙΦΝΕ. Η κλινική εξειδικεύεται στην Επεμβατική Ενδοσκόπηση (μεγάλοι πολύποδες του πεπτικού, χρωμοενδοσκόπηση, Βλεννογονεκτομές (ΕΜR), διαστολές, τοποθέτηση ενδοσκοπικών ενδοπροθέσεων, γαστροστομίες – νηστιδοστομίες, οισοφάγο Barrett – RFA, APC, EMR), σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) – σημαντικός αριθμός ασθενών με σοβαρή ή επιπλεγμένη νόσο, μεγάλος αριθμός ασθενών που λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα κλπ, σε εξειδικευμένα Γυναικολογικά περιστατικά με Γαστρεντερολογικά – Ηπατολογικά προβλήματα, σε Επείγουσες ενδοσκοπήσεις που καλύπτει το Ενδοσκοπικό τμήμα σε ημερήσια βάση (ενσφηνώσεις, αντιμετώπιση περιστατικών αιμορραγίας πεπτικού), ενώ συνεργάζεται μόνιμα με τη Νευρολογική κλινική ΕΚΠΑ (Καθ Λ. Στεφανής) για τη διεκπεραίωση Νευρολογικών περιστατικών και ιδιαιτέρως ασθενών με νόσο Parkinson στα πλαίσια Πανευρωπαικής καταγραφής των περιστατικών.

Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται περίπου 2800 Ενδοσκοπήσεις εκ των οποίων οι 1300 είναι επεμβατικές πράξεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.

Εκπαίδευση

Στην κλινική εκπαιδεύονται τέσσερις (4) ειδικευόμενοι που κάνουν πλήρη ειδικότητα Γαστρεντερολογίας και συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής όπως: αντιμετώπιση περιστατικών (εσωτερικούς ασθενείς, Εξωτερικά ιατρεία, Ενδοσκόπηση), βιβλιογραφικές ενημερώσεις, συμμετοχή στα μαθήματα της ΕΓΕ και σε εκπαιδευτικά σχολεία (Ενδοσκοπικό, ΙΦΝΕ, Ηπατολογικό), συμμετοχή σε Ερευνητικά πρωτόκολλα. Ακόμη εκπαιδεύονται οι φοιτητές του 5ου και 6ου έτους της Θεραπευτικής κλινικής σε θέματα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε από Αμφιθεάτρου μαθήματα ή στις βασικές αρχές της Ενδοσκόπησης. Τέλος, η κλινική συμμετέχει στην διοργάνωση όλων των μειζόνων συνεδρίων Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ερευνητικό έργο

Το Γαστρεντερολογικό τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα πρωτόκολλα – πολυκεντρικές μελέτες: 11 σχετιζόμενα με τις ΙΦΝΕ, 2 σχετιζόμενες με το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Re-Codify (πολυκεντρική μελέτη για Cl. Difficile) με συμμετοχή και άλλων τμημάτων της Θεραπευτικής κλινικής, μελέτη Χολόστασης στην κύηση (χρηματοδότηση ΕΓΕ, Διδακτορική διατριβή υπό εκπόνηση). Επιπλέον στο ερευνητικό έργο του τμήματος κατά το διάστημα 2016-2021 πρέπει να συμπεριληφθούν 20 πλήρεις δημοσιεύσεις (PubMed), 720 βιβλιογραφικές αναφορές (από 2016) στο σύνολο των 2050, 10 ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια, 14 ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια, συγγραφή κεφαλαίου «Οισοφάγος» στο Πανεπιστημιακό Σύγγραμα Παν/μιου Ιωαννίνων (καθ. Κος Χριστοδούλου), συγγραφή των κεφαλαίων Πεπτικό – Ήπαρ στο βιβλίο των θεραπευτικών εξελίξεων ετησίως, συγγραφή βιβλίου με σύνοψη σύγχρονων κατευθυντηρίων οδηγιών σε θέματα Γαστρεντερολογίας – Ηπατολογίας, των μεγάλων παγκοσμίων επιστημονικών εταιρειών.