ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-2

Μονάδα καρκίνου μαστού και γυναικολογικού καρκίνου

Η Μονάδα

Η μονάδα Καρκίνου Μαστού και Γυναικολογικού Καρκίνου λειτουργεί στα πλαίσια της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2021. Η Μονάδα αποτελεί μέρος του Ογκολογικού Τμήματος της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εδράζεται στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Έχει ως αντικείμενο την εξειδικευμένη αντιμετώπιση ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού και του γυναικείου γενετικού συστήματος καθώς και την συστηματική παρακολούθηση των ασθενών μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών τους.

Η Μονάδα στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτών των νεοπλασμάτων, αποτελεί δε τη μεγαλύτερη Μονάδα Καρκίνου Μαστού και Γυναικολογικού Καρκίνου της χώρας και ειδικεύεται στην θεραπεία ασθενών με καρκίνου μαστού στην κύηση αλλά και σπάνιων γυναικολογικών νεοπλασιών.

Στη Μονάδα πέρα των εγκεκριμένων θεραπειών παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες και διεθνή και ελληνικά ερευνητικά πρωτόκολλα κατόπιν επιθυμίας και συναίνεσης των ασθενών.

Η Μονάδα συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Μαστού και το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας της 1ης Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα όπως και με άλλες κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου και του Πανεπιστημίου για την παροχή ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή, 07.00- 15.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2132162545

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-2
Η Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα