ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-1

Ογκολογική αιματολογική μονάδα