Μονάδα δυσλιπιδαιμιών και αθηροσκλήρυνσης

Μονάδα Δυσλιπιδαιμιών και Αθηροσκλήρυνσης

Υπεύθυνος: Κίμων Σταματελόπουλος (Καθηγητής)

Ιατροί:

  • Αντώνης Αργύρης (Επιμ. Β’ ΕΣΥ)
  • Γεώργιος Γεωργιόπουλος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
  • Δημήτριος Μπαμπατσιάς (Επιστημονικός συνεργάτης της Θεραπευτικής Κλινικής)
  • Ελένη Μανέτα (Επιστημονικός συνεργάτης της Θεραπευτικής Κλινικής).

Κλινικό έργο

Σε μηνιαία βάση εξετάζονται περίπου 70 ασθενείς με σκοπό την διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου και την χορήγηση οδηγιών και ενδεδειγμένων θεραπειών για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών εκπαιδεύονται και εκτελούν ερευνητικό έργο 4-5 μεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως.

Ερευνητικό έργο

Μετά από γραπτή συναίνεση οι εξεταζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια, συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες της Θεραπευτικής Κλινικής. Στην Μονάδα διενεργούνται προγράμματα μεταφραστικής και κλινικής έρευνας που εστιάζει κυρίως στην μελέτη μηχανισμών αγγειακής φλεγμονής της δυσλιπιδαιμίες και στην εκτίμηση της δράσης νέων υπολιπιδαιμικών θεραπειών σε νεότερους βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα τελευταία 3 έτη, από την ερευνητική δραστηριότητα της Μονάδας έχουν προκύψει >40 διεθνείς δημοσιεύσεις.