Μονάδα αγγειολογίας και παθοφυσιολογίας ενδοθηλίου

Μονάδα Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας Ενδοθηλίου
 

Υπεύθυνος: Κίμων Σταματελόπουλος (Καθηγητής)

Ιατροί:

 • Γεώργιος Γεωργιόπουλος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
 • Δημήτριος Μπαμπατσιάς (Επιστημονικός συνεργάτης της Θεραπευτικής Κλινικής)
 • Ελένη Μανέτα (Επιστημονικός συνεργάτης της Θεραπευτικής Κλινικής).

Μη ιατρικό Προσωπικό: Λασθένης Αγγελιδάκης (Τεχνικός Βοηθός)

Κλινικό έργο

Σε μηνιαία βάση εξετάζονται περίπου 80 ασθενείς για την εκτίμηση νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος με υπερηχογραφικές και αιμοδυναμικές μη-επεμβατικές εξετάσεις.

Εκπαίδευση: Στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών εκπαιδεύονται και εκτελούν ερευνητικό έργο 4-5 συνεργάτες ετησίως.

Ερευνητικό έργο

Μετά από γραπτή συναίνεση οι εξεταζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια, συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες της Θεραπευτικής Κλινικής. Στην Μονάδα διενεργούνται προγράμματα μεταφραστικής και κλινικής έρευνας που εστιάζει κυρίως στην μελέτη των μηχανισμών αγγειακής φλεγμονής στην αθηρωμάτωση και στην ανάπτυξη νέων βιοδεικτών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επιπλέον η Μονάδα εστιάζει στην έρευνα με αντικείμενο την καρδιαγγειακή ογκολογία. Από την ερευνητική δραστηριότητα της Μονάδας έχουν προκύψει >200 διεθνείς δημοσιεύσεις.

Εξοπλισμός – εξετάσεις που διενεργούνται:

 1. Υπερηχογράφημα περιφερικών αρτηριών (καρωτίδες, υποκλείδιες αρτηρίες, αρτηρίες άνω και κάτω άκρων, κοιλιακής αορτή) με δυνατότητα
  1. μετρήσεων ακριβείας του πάχους του έσω μέσου χιτώνα και των αθηρωματικών πλακών
  2. ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης της μορφολογίας του αρτηριακού τοιχώματος με χρήση ειδικού λογισμικού
  3. μετρήσεων ακριβείας της ενδοθηλιακής λειτουργίας
 2. Υπερηχογράφημα περιφερικών φλεβών
 3. Applanation tonometry που επιτρέπει την εκτίμηση αορτικών αιμοδυναμικών παραμέτρων
 4. Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη με τη χρήση μεθόδου Doppler ή με oscillometry
 5. Εκτίμηση λειτουργίας της μικροκυκλοφορίας με τη χρήση laser doppler.
 6. Κάμερα λήψης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης του αμφιβληστροειδούς και
 7. Αξιολόγηση περιφερικής αυτόνομης νευροπάθειας με τη χρήση συσκευής Sudoscan.