Συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή (Holter)

Yπεύθυνη

Σ. Χατζίδου (Διευθύντρια ΕΣΥ): ο αριθμός εξετάσεων ανέρχεται στα 700 ετησίως. Κατά συνέπεια την τελευταία 5ετία έχουν εξετασθεί 3.500 ασθενείς.

Εκπαίδευση

Το εργαστήριο εκπαιδεύει όλους τους ειδικευόμενους στην Καρδιολογία.