Ιατρείο πνευμονικής υπέρτασης

Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Μπριασούλης (Επικ. Καθηγητής)

Συνεργάτες:

  • Γ. Τρακαδά (Καθηγήτρια)

Κλινικό Έργο

Το ιατρείο αποτελεί διατομεακή συνεργασία Καρδιολόγων και Πνευμονολόγων της κλινικής με σκοπό την παρακολούθηση και θεραπεία τόσο των σπάνιων μορφών Group I πνευμονικής υπέρτασης όσο και των πιο συχνών μορφών δευτεροπαθούς πνευμονικής υπέρτασης. Της, υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης όλων των εξειδικευμένων αγγειοδιαστολέων της πνευμονικής κυκλοφορίας για περιστατικά group I πνευμονικής υπέρτασης.

Εκπαιδευτικό Έργο

Το ιατρείο υποστηρίζεται από έναν ειδικευόμενο Καρδιολογίας στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης σε πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Ερευνητικό έργο

Το ιατρείο έχει της προδιαγραφές και τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών. Οι ιατροί της κλινικής έχουν δημοσιεύσει 10 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και της από της βασικούς μελλοντικούς άξονες του ιατρείου θα είναι η προαγωγή της κλινικής έρευνας με στόχο την έγκριση νέων καινοτόμων φαρμάκων για τη συγκεκριμένη οντότητα.

Εξοπλισμός

Στα πλαίσια του ιατρείου υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης των ασθενών με τεχνικές δεξιού καθετηριασμού, η εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας, μελέτη ύπνου καθώς και αξιολόγηση της λειτουργικής δυνατότητας με καρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης.