ΓΡΑΦΕΙΟ-ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ-no-1

Μέλη ΔΕΠ

Τα Μέλη ΔΕΠ της Θεραπευτικής Κλινικής

Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος

Βαθμίδα Καθηγητής - Διευθυντής ΕΣΥ Θεραπευτικής Κλινικής
Ειδικότητα Παθολόγος - Ογκολόγος - Αιματολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα

Τέρπος Ευάγγελος

Βαθμίδα Καθηγητής
Ειδικότητα Αιματολόγος - Ογκολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα

Βαθμίδα Καθηγήτρια
Ειδικότητα Παθολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα
Personnel image

Καστρίτης Ευστάθιος

Βαθμίδα Καθηγητής
Ειδικότητα Παθολόγος - Ογκολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα

Ζαγουρή Φλώρα

Βαθμίδα Καθηγήτρια
Ειδικότητα Παθολόγος - Ογκολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα

Γαβριατοπούλου Μαρία

Βαθμίδα Αν. Καθηγήτρια
Ειδικότητα Παθολόγος - Ογκολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα

Μπριασούλης Αλέξανδρος

Βαθμίδα Επικ. Καθηγητής
Ειδικότητα Καρδιολόγος
Ιατρείο Ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας και καρδιο-ογκολογίας

Πάσχου Σταυρούλα (Λίνα)

Βαθμίδα Επικ. Καθηγήτρια
Ειδικότητα Ενδοκρινολόγος
Ιατρείο Ενδοκρινολογική μονάδα και διαβητολογικό κέντρο

Λιόντος Μιχάλης

Βαθμίδα Επικ. Καθηγητής
Ειδικότητα Παθολόγος - Ογκολόγος
Ιατρείο Ογκολογική αιματολογική μονάδα