μελέτιος-δημόπουλος-2

Χαιρετισμός διευθυντή

Χαιρετισμός του Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής Μελέτιου Α. Δημόπουλου

Η Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ είναι μία από τις παλαιότερες Κλινικές της Ιατρικής Σχολής και η μοναδική στον Ελλαδικό χώρο που έχει ως κύριο ακαδημαϊκό αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμοσμένη άσκηση της Κλινικής Θεραπευτικής σε ένα ευρύτατο φάσμα νοσημάτων της Παθολογίας. Η ερευνητική και η ευρύτερη παραγωγική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ της Θεραπευτικής Κλινικής υπήρξε από ιδρύσεώς της και συνεχίζει να είναι πρωτοποριακή και καθιερώθηκε με τον τρόπο αυτό ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ελλάδα, με σημαντική διεθνή απήχηση, γεγονός που αποτυπώνεται διαρκώς στον μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων εργασιών των μελών της σε περιοδικά υψηλότατου κύρους.

Το κύριο οργανωτικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της Θεραπευτικής Κλινικής, που τη διαφοροποιεί από όλες τις άλλες Παθολογικές Κλινικές, είναι η ύπαρξη όλων σχεδόν των παθολογικών ειδικοτήτων σε ένα ενιαίο λειτουργικά σχήμα στα πλαίσια του Παθολογικού Τομέα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Θεραπευτικής Κλινικής είναι η αρμονική συνεργασία των πανεπιστημιακών ιατρών με τους ιατρούς του ΕΣΥ. Στην κατανομή αρμοδιοτήτων πάντα επικρατούν κριτήρια που σχετίζονται με τη διάρκεια εργασίας στην Κλινική και τις ικανότητες των στελεχών της και όχι η πανεπιστημιακή ή μη ιδιότητα. Το σύστημα της λειτουργίας της Θεραπευτικής Κλινικής είναι σήμερα πιο επίκαιρο παρά ποτέ γιατί συμβάλλει στην εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων.

Η Θεραπευτική Κλινική εκπαιδεύει το σύνολο των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στην Θεραπευτική

Η Θεραπευτική Κλινική εκπαιδεύει το σύνολο των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στην Θεραπευτική ως ιδιαίτερο αντικείμενο εκπαίδευσης και ως ένα από τους δύο βασικούς πυλώνες της Ιατρικής: διάγνωση και θεραπεία. Μολονότι, προϋπόθεση της ορθής θεραπείας αποτελεί η ακριβής διάγνωση, εν τούτοις οι δύο αυτοί τομείς δεν αναπτύχθηκαν ισομερώς. Τις τελευταίες δεκαετίες η θεραπευτική παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη με πλειάδα θεραπευτικών επιλογών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ιατρός θα πρέπει πλέον να εκπαιδεύεται στον τρόπο λήψης της ορθής θεραπευτικής απόφασης περί εφαρμογής ή αποχής από θεραπευτική αγωγή ή επιλογής μιας ή περισσοτέρων θεραπειών για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Στα 80 χρόνια της λειτουργίας της η Θεραπευτική Κλινική υπήρξε πραγματικό φυτώριο ακαδημαϊκών στελεχών, καθώς δεκάδες Καθηγητές – Διευθυντές Κλινικών της Ιατρικής Σχολής προήλθαν από την Θεραπευτική, ενώ 3 Διευθυντές της κατέλαβαν τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα του Πανεπιστημίου μας, κάτι που είναι μοναδικό. Τα παραπάνω δεν θα ίσχυαν εάν δεν είχε οικοδομηθεί μέσα στα 80 αυτά χρόνια δημιουργικής λειτουργίας της Θεραπευτικής η αποτελεσματική οργάνωση και η ισχυρή παράδοση της αριστείας στην ερευνητική δραστηριότητα.

Στα 80 χρόνια της λειτουργίας της η Θεραπευτική Κλινική υπήρξε πραγματικό φυτώριο ακαδημαϊκών στελεχών

Η αδιάλειπτη παρουσία και το σημαντικό έργο της Θεραπευτικής Κλινικής είναι ένα απτό παράδειγμα της προσφοράς του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τις Πανεπιστημιακές Κλινικές. Σε αυτά, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι συνέβαλαν και συμβάλλουν μέσα από το ερευνητικό έργο τους σε πρωτοπόρα για την εποχή θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε νέες θεραπευτικές μεθόδους και πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό οι Πανεπιστημιακές Κλινικές αναβαθμίζουν σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στην κοινωνία από τα Δημόσια Νοσοκομεία, τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα στην Πανδημία COVID-19, όπου οι Κλινικές του ΕΚΠΑ με το δυναμικό τους πρωτοστάτησαν.

Ο διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής,
Μελέτιος Α. Δημόπουλος

μελέτιος-δημόπουλος
Μελέτιος Α. Δημόπουλος, Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής