ΑΙΘΟΥΣΑ-ΙΑΤΡΩΝ--no-1

Προπτυχιακό – Θεραπευτική

Εκπαιδευτικό έργο /
Γ1. Προπτυχιακά μαθήματα /
Θεραπευτική

Υπεύθυνοι μαθήματος: Ε. Μανιός (Αν. Καθηγητής), Μ. Γαβριατοπούλου (Επικ. Καθηγήτρια).

Περιγραφή και στόχοι: Στόχος της εκπαίδευσης των φοιτητών στη Θεραπευτική κλινική είναι ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της διδασκαλίας να είναι σε θέση να κατέχει το βασικό τρόπο του πώς να σκέπτεται θεραπευτικά, να προβαίνει σε σύνθετες θεραπευτικές πράξεις, να αξιολογεί θεραπευτικά αποτελέσματα και να αποφεύγει βλαπτικές ενέργειες. Κατά την κλινική άσκηση ο φοιτητής διδάσκεται ότι στόχος της Θεραπευτικής αγωγής δεν είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση του νοσήματος αλλά ο άρρωστος άνθρωπος στο σύνολο του.

Αριθμός εκπαιδευτών: 46

Αριθμός φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος: 360 (9ο και 10ο εξάμηνο)

Διάρκεια, ώρες μαθημάτων: Ετησίως σε 6 κύκλους φοιτητών, κάθε ένας κύκλος περιλαμβάνει 10 εκπαιδευτικές ημέρες των 4,5 ωρών δηλαδή 45 ώρες για κάθε κύκλο φοιτητών (20 ώρες στο αμφιθέατρο και 25 στο θάλαμο νοσηλείας)

Διδακτική διάρθρωση:

i.
Ανάλυση αγωγής νοσηλευόμενων ασθενών στο θάλαμο. Η άσκηση και πρακτική εφαρμογή γίνεται υπό τύπο σεμιναρίου, κατά το οποίο θα αναπτύσσονται βασικοί τομείς της Θεραπευτικής (βλέπε παρακάτω), θα συζητούνται θεραπευτικά σχήματα σε 2-3 περιπτώσεις νοσηλευόμενων ασθενών της Κλινικής και θα απαντώνται απορίες των εκπαιδευομένων.

ii.
Θεωρητικά μαθήματα στη θεραπευτική (Αμφιθέατρο). Η εκπαιδευτική ύλη των μαθημάτων στον θάλαμο και τα εργαστήρια, που βασίζεται στο γενικό μέρος του μαθήματος της Θεραπευτικής σε συνδυασμό με τους σύγχρονους κανόνες δεοντολογίας

iii.
Άσκηση στα αισθητικοκινητικά αντικείμενα (εργαστήρια, ειδικά τμήματα). Επίδειξη θεραπευτικών τεχνικών και σχετικών εργαλείων και μηχανημάτων στα αντίστοιχα αν ειδικότητα εργαστήρια και τμήματα.

Πρόγραμμα μαθημάτων μίας εκπαιδευτικής ημέρας. Συνολικά 10 ημέρες ανά κύκλο φοιτητών.

08:30-09:00Άσκηση σε θεραπευτικές τεχνικές στο θάλαμο
09:00-10:00Ανάλυση αγωγής νοσηλευόμενων ασθενών στο θάλαμο
10:00-12:00Θεραπευτικά προβλήματα- Αισθητικοκινητικά αντικείμενα εκπαίδευσης- Επείγουσες περιπτώσεις (Αμφιθέατρο)
12:00-13:00

Άσκηση στα αισθητικοκινητικά αντικείμενα στα Εργαστήρια και Τμήματα
Μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)
Αιμοδυναμικό
Ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας
Γαστρεντερολογικό
Τεχνητός νεφρός
Ιατρείο λοιμώξεων
Ιατρείο υπέρτασης
Ιατρείο σακχαρώδη διαβήτη

Μάθημα “Θεραπευτική”

Το μάθημα της Θεραπευτικής διδάσκεται στους φοιτητές του 8ου και 9ου εξαμήνου, στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Η εκπαίδευση στο μάθημα της Θεραπευτικής περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και κλινική άσκηση στους θαλάμους των ασθενών και στα εργαστήρια και τμήματα του Νοσοκομείου.

Στα μαθήματα του αμφιθεάτρου, της κλινικής άσκησης στους θαλάμους και των εργαστηρίων αναπτύσσεται η θεραπεία των πλέον αντιπροσωπευτικών νοσημάτων της

  • καρδιολογίας
  • πνευμονολογίας
  • ενδοκρινολογίας
  • γαστρεντερολογίας
  • νεφρολογίας
  • ρευματολογίας
  • αιματολογίας
  • ογκολογίας
  • λοιμώξεων

Στόχος της εκπαίδευσης των φοιτητών στη Θεραπευτική κλινική είναι ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της διδασκαλίας να είναι σε θέση να κατέχει το βασικό τρόπο του πώς να σχεδιάζει τη θεραπεία του ασθενούς, να προβαίνει σε σύνθετες θεραπευτικές πράξεις, να αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα και να αποφεύγει τις βλαπτικές ενέργειες φαρμάκων και άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Αναλυτικό πρόγραμμα στην εκπαίδευση στο μάθημα της Θεραπευτικής από 25/09/2023 – 22/10/2023 που αφορά στην 1η σειρά – 6η ομάδα (310-371 A/A Καταλόγου: 

Πρόγραμμα